Història

Directori de socis

Publicacions

Activitats i recerca

Destacats

Publicacions


[Condicions de publicació en versions htm i pdf ]


Societat Catalana de Comunicació. Història i Directori (1990)

Edició a cura de Joaquim Romaguera i Ramió que dóna compte de la gènesi i les activitats de la Societat fins a l’hivern del 1990. 23 x 16 cm / 75 pàgines.


Societat Catalana de Comunicació. Història, Estatuts i Directori 1984 - 1996 (1997)

Actualització del volum anterior amb ampliació i actualització de dades fins la primavera del 1996. 22 x 15’5 cm / 102 pàgines.

 

 

 


Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. V Àrea. Àmbit 4: Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies (1989). Edició de la Fundació II Congrés Internacional de la Llengua Catalana / Edicions 62, SA / SCC - IEC.

Volum que recull les ponències, comunicacions i conclusions presentades durant els actes finals de la V Àrea Àmbit 4: Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies, del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que van tenir lloc a la ciutat de Perpinyà els dies 2, 3 i 4 de maig de 1986. 26 x 17’5 cm /299 pàgines.Treballs de Comunicació

Revista de la Societat Catalana de Comunicació. 22 x 15’5 cm

Núm. 1: Pioners de la Recerca sobre Comunicació a Catalunya. 25 anys d’Informe sobre la información, de Manuel Vázquez Montalbán. Art/Comunicació i Tecnologies Avançades (octubre 1991) 131 pàgines. PVP: 500 PTA

Núm. 2: I Conferència Anual de la SCC - Girona 1991 (Patrimoni comunicatiu. Història de la comunicació. Pràctiques periodístiques) (juny 1992) 125 pàgines. PVP: 750 PTA

Núm. 3: II Conferència Anual de la SCC - Girona 1992 (Patrimoni comunicatiu. Història del periodisme. Les noves tecnologies en l’àmbit de la comunicació.) Ricard Blasco, soci d’honor. Ignacio Ramonet, conferència inaugural de curs (octubre 1992) 181 pàgines. PVP: 1.000 PTA

Núm. 4: Régis Debray, conferència inaugural de curs. Joan Fuster, homenatge pòstum. Llengua, Comunicació i Cultura. Treballs d’història de la premsa a Catalunya: segles XVII-XVIII (octubre 1993) 205 pàgines. PVP: 1.000 PTA


Núm. 5: III Conferència Anual de la SCC - Girona 1993 (Ètica i credibilitat de la comunicació.) Mitchell Stephens, conferència inaugural del curs. Treballs d’història de la premsa: premsa valenciana (octubre 1994) 201 pàgines. PVP: 1.000 PTA

Núm. 6: IV Conferència Anual de la SCC - Girona 1994 (Comunicadors i comunicació)1. Tomàs Mallol, soci d´honor. Homenatge en memòria de Joan Crexell i Playà. Maria Antonietta Macciocchi, conferència inaugural del curs. Miquel de Moragas, Informe sobre l’Estat de la Comunicació (octubre 1995). Treballs d’història de la premsa: premsa clandestina (octubre 1995) 235 pàgines. PVP: 1.250 PTA Exhaurit. 2a reimpressió (juny de 2002).

Núm. 7: V Conferència Anual de la SCC - Girona 1995. Ricardo Muñoz Suay, conferència inaugural del curs. Avel·lí Artís i Gener, Tísner; soci d’honor. Josep M. Casasús, Informe sobre l’Estat de la Comunicació (octubre 1996). Treballs d’història de la premsa: premsa en la Guerra Civil (1996) 211 pàgines. PVP: 1.250 PTA

Núm. 8: VI i VII Conferències Anuals de la SCC Girona 1996 (Internet, el quart mitjà) Girona 1997 (Les autoritats de la informació). Informe sobre l’estat de la comunicació 1997 per LLuís Bassets i Sánchez. Documentació sobre Josep Serra Estruch. L’editor Innocenci López Bernagossi. El periodista Antoni Brusi Ferrer. Les memòries de Joan Vinyals i Comas (octubre 1997). 332 pàgines. PVP: 1.500 PTA

Núm. 9: Algunes reflexions sobre la problemàtica de la recerca en comunicació social a Catalunya. Conferència inaugural 1998. La societat de la informació a Catalunya l’any 2000 per Joan Majó i Cruzate. Una mirada als sistemes d’interactivitat televisiva. L’ensenyament del periodisme als Estats Units. Els sistemes interactius on-line: eines potenciadores de comunicació. La ràdio privada a Catalunya: implantació geogràfica i rendibilitat econòmica (octubre 1998). 132 pàgines. PVP: 1.000 PTA

Núm. 10: VIII Conferència Anual de la SCC. Girona 1998 (Què fan els mitjans amb la llengua?). Informe sobre l’estat de la comunicació 1998, per Josep Pernau i Riu. La investigació a Catalunya. Presentació de tesis doctorals. Del darrer (post-) i de després ("after"). Pedro Pablo Husón de Lapazarán i els inicis del periodisme cultural. Invencions i aportacions de científics espanyols al precinema, el cinema sonor, el cinema en relleu i la televisió. La parròquia, escenari de comunicació tradicional. Quin futur per a la indústria audiovisual a l’Estat espanyol?: problemes i reptes (desembre 1998). 164 pàgines. PVP: 1.250 PTA

Núm. 11: Jornada Anual dels Periodistes Catalans i de la Societat Catalana de Comunicació (inauguració del curs acadèmic). La ràdio i les televisions públiques al segle XXI. La premsa, documentació històrica en perill. El Punt al País Valencià. Un projecte de premsa (juny de 1999). 214 pàgines. PVP: 1.250 PTA Nou disseny de coberta.

Núm. 12:  (desembre 1999) Nou disseny interior. 173 pàgines. PVP: 7,51 €

 

Núm. 13 i 14: (desembre 2000) Conferència inaugural del curs 1999-2000. Periodismo electrónico y los señores del aire. X Conferència anual a Girona. Especial Deu anys de conferències, deu anys d'investigació. Secció oberta. 219 pàgines. PVP: 1.800 PTA (10,82 €) Exhaurit. 2a reimpressió (juny de 2002)

Núm. 15: (juny 2001) Conferència inaugural del curs 2000-2001. Jay Rosenblatt i el cinema independent als Estats Units. Sessions científiques. Secció oberta. 142 pàgines. PVP: 1.250 PTA (7,51 €)

Núm. 16: (desembre 2001) XI Conferència Anual a Girona. Xarxes i continguts. Sessions científiques. Secció obertaTesis. 126 pàgines. PVP: 1.250 PTA (7,51 €)

Núm. 17: (juny de 2002) Conferència inaugural del curs 2001-2002. Un nuevo medio de comunicación: Internet, per Manuel Castells. Secció oberta. 150 pàgines. PVP: 7.50 €

Núm. 18: (desembre de 2003) XII Conferència Anual de la SCC 2002. Informe sobre l’estat de la Comunicació 2002. Homenatge a Ernest Udina. Sessió científica. XIII Conferència Anual de la SCC 2003. La indústria audiovisual a Catalunya. Secció oberta. V i VI Col·loqui Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona. 224 pàgines. PVP: 7.50 €

Núm. 19: (setembre 2005) XIV Conferència Anual de la SCC 2004. Informació, manipulació i poder. Secció oberta. 177 pàgines. PVP: 7.50 €

Núm.20: (desembre 2005) VII Congrés de l'Associació d'Historiadors de la Comunicació Secció oberta 211 pàgines i CD ROM PVP: 7.50 €

Núm. 21: (desembre 2006) XVI Conferència Anual de la SCC 2006. Secció Oberta. 157 pàgines. PVP: 7.50 €


Periodística

Revista acadèmica dirigida per Josep M. Casasús i Guri. 23 x 16 cm

Núm. 1: Història i metodologia dels texts periodístics (1989) 168 pàgines. PVP: 1.500 PTA

Núm. 2: Teoria i anàlisi dels esdeveniments periodístics (1990) 207 pàgines. PVP: 1.800 PTA

Núm. 3: La primera tesi doctoral sobre periodisme (Leipzig, 1690), de Tobias Peucer (1991) 51 pàgines. PVP: 750 PTA

Núm. 4: Pragmàtica i recepció del text periodístic (1992) 115 pàgines. PVP: 1.800 PTA

Núm. 5: Noves recerques i estudis sobre periodisme antic (1992) 139 pàgines. PVP: 1.200 PTA

Núm. 6: Estratègies en la composició dels textos periodístics (1993) 163 pàgines. PVP: 1.200 PTA

Núm. 7: Retòrica i argumentació en el periodisme actual (1994) 95 pàgines. PVP: 1.000 PTA

Núm. 8: Avenços en l’anàlisi de mitjans de comunicació (1995) 177 pàgines. PVP: 1.000 PTA

Núm. 9: Nous enfocaments en l’estudi de l’actualitat (2000) 111 pàgines. PVP: 1.500 PTA

Núm. 10: Noves recerques històriques i prospectives (2001) 124 pàgines. PVP: 10 €

 


Cinematògraf

Revista acadèmica dirigida per Joaquim Romaguera i Ramió

Amb la col·laboració de la Federació Catalana de Cine-Clubs

Núm. 1: Primeres Jornades sobre Recerques Cinematogràfiques:

La historiografia cinematogràfica a Catalunya (1992). PVP: 2.000 PTA

Núm. 2: Segones Jornades sobre Recerques Cinematogràfiques:

Infrastructures industrials del cinema a Catalunya (1995). PVP: 1.800 PTA

Núm. 3: Terceres Jornades sobre Recerques Cinematogràfiques:

El cinema espanyol, de l’adveniment i la implantació del cinema sonor (1929) a l’esclat de la Guerra Incivil (1936) (2001). 305 pàgines. PVP: 10,82 €

 


Gazeta

Revista acadèmica dirigida per Josep M. Figueres i Artigues. 22 x 15’5 cm / 394 pàgines

Núm. 1: Actes de les Primeres Jornades d’Història de la Premsa (1994). PVP: 2.000 PTA

 

 

 

 

 

 

 


El català en el mitjans de comunicació. Situació actual i perspectives

Monogràfic de recerca, realitzat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 22 x 15’5 cm. (2002)

L'estudi reuneix i sistematitza les dades sobre l'oferta de mitjans de comunicació en català i les dades de consum.

224 pàgines. PVP: 12 €

 

Comunicar en l’era digital

Monogràfic dirigit per Gemma Larrègola i Rosa Franquet. Inclou versió en català, castellà i anglès. 22 x 15’5 cm. (1999)

La universitat com a fòrum de discussió i reflexió sobre l’impacte que tenen les tecnologies de la informació i la comunicació a la societat.

512 pàgines. PVP: 18,03 €

 


1r Congrés de la Ràdio a Catalunya

Revista acadèmica dirigida per Josep M. Martí i Martí, que recull les Actes del 1r Congrés de la Ràdio a Catalunya, celebrat a Barcelona, els dies 4 i 5 d’octubre de 1996. 22 x 15’5 cm / 298 pàgines. Exhaurit.

Presentació, per Josep M. Martí

Acte oficial d’inauguració, per Carles Solà, Joan M. Claveguera, Emili Prado

El marc legal: gestió de l’espectre, per Lluís de Carreras. Presència i funció de la ràdio pública a Catalunya, per Joan M. Corbella. La ràdio privada: el pes de la iniciativa local i comarcal, per Montse Bonet. Coexistència del sector públic i del sector privat, per Emili Prado. El finançament de la ràdio i la publicitat, per Robert Rodergas. Oferta programàtica, per Juan José Perona.  I la ràdio és encara un mitjà de comunicació important?, per Imma Tubella. Llengua i comunicació radiofònica, per Joan Barril. Les audiopistes de la informació, o com Internet permetrà que la ràdio esdevingui interactiva, per Antoni Esteve.

Comunicacions: Lourdes Ventosa Solé / Roderic Villalba Pérez, Santiago Suárez-Baldrís, Jesús Tapia i Fernández, Manuel López López, Maria Gutiérrez, Eduard Pujol i Bonell, Doris Bueso

Acte de cloenda. Conclusions generals, per Josep M. Martí

Discurs de cloenda, per Xavier Trias

PER A MÉS INFORMACIÓ
COMANDES DE PUBLICACIONS

 


Societat Catalana de Comunicació
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon: +34 93 270 16 20
scc@iecat.net